Samarbetspartners till EQonsulting


Carolin Willhelm

Healthy Workplace Sweden 

Hälsoarbete för hela organisationer.

carolin.willhelm@healthywp.se 

Thomas Andersson

VD C1 Certfication

Certifiering och revidering av ledningssystem.

www.c1cert.se 

thomas.andersson@c1cert.se 

Per Lennartsson

VD PreWoe

Digitalt system för riskhantering

www.prewoe.com

Michael Ericsson

CEO Ansvarsfullt.se 

Hållbarhetsarbete

www.Ansvarsfullt.se 

Niklas Delmar

Co-Founder Hej Engagemang

Skapar starkt medarbetar engagemang

Hejengagemang.se

Michael Wester

Affärsutveckling och Partnerskap
SIQ Swedish Institute for quality

SIQ driver en rad nationella kvalitetsutmärkelser, samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling samt utbildar i Business Excellence modeller som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.

SIQ.se