ISO Certifieringar

Vi hjälper till med ledningssystem och ISO Certifieringar
Vi hjälper till med ledningssystem och ISO Certifieringar

Några korta ord om oss

C1 Certification hjälper verksamheter att bli mer affärseffektiva med hjälp av våra revisioner mot standarderna ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö).

Med vårt användarvänliga och effektiva affärsstödsystem tillsammans med våra kompetenta revisorer och en metodik baserad på de 7 lednings-principerna genomför vi revisioner med fokus på våra kunders verksamhet.

Affärsidé - Att skapa affärsvärde till våra kunder genom vår djupa kunskap, erfarenhet och passion. Detta med en kultur som präglas av snabbhet, enkelhet, vänlighet och flexibilitet. Samtidigt skall vi ha riktigt roligt och leva som vi lär. 

Vill ni veta mer

thomas.larsson@c1cert.se 4