Hållbarhetsarbete

Det enklaste sättet att arbeta med hållbarhet för en lönsam framtid.

Tydlig definition av hållbarhet.

En digital molntjänst vilken riktar sig till företag och föreningar 

Bygger på internationella standarder.

Framtaget av experter inom ISO, upphandlingsjuridik och revision.

Granskat av oberoende tredje part.

Transparent självskattningsanalys.

Relaterar till FNs globala mål för hållbar utveckling

Efter utförd nulägesanalys i Ansvarsfullt.se hjälper vi till med att få fart på hållbarhetsarbetet. Vi rekommenderar en intressent analys för att ta reda på vad inom hållbarhetsområdet som era intressenter tycker är viktigast. Sen utformas en handlingsplan vid en workshop.