Healthy Workplaces

Här är teamet bakom
Healthy Workplaces Sweden
Från vänster:
Pierre Wettergren, Jan Karlsson,
Maria Larsson, Thomas Larsson,
Carolin Willhelm, Jan Winroth

Ett Healthy Workplace är en hälsomedveten organisation där både organisation och dess medarbetare mår bra och fungerar över tid - där finns tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag och de krav som ställs - och   för att kunna förverkliga organisationens mål.

Kontakt:

thomas.larsson@healthywp.se