Scrolla ner och se vad vi kan hjälpa till med:

Ledningssystem ISO 

Vi hjälper till med

•ISO certifiering eller utveckling inom: 
Kvalitetsarbete enligt ISO 9001
Miljöarbete enligt ISO 14001
Arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001. 
•Revision av ledningssystem.

Coaching/Mentorskap

Vi hjälper till med

Att vara ett bollplank till ledare i frågor avseende:
Företags kultur
Struktur
Strategi
Hållbarhetsfrågor

Hälsosam arbetsplats

"Vi är Healthy Workplace i Sverige."

Vi hjälper organisationer i resan till att bli ett Healthy Workplace.


Riskhantering

Vi hjälper till med

Riskanalyser

Handlingsplaner

Uppföljning

Hållbarhetsarbete CSR

Vi hjälper till med

*Enkel digital hållbarhetsredovisning samt utvecklingsrapport 

* Leverantörsportal för bevakning av leverantörers hållbarhetsarbete

•Involvering och förankring med alla medarbetare 

Engagerade medarbetare

Vi hjälper till med

* Skapa en arbetsplats med engagerade medarbetare

* Utbilda i förståelsen hur engagemang uppstår

* Works-shops runt hur ett starkt engagemang leder till ökad

produktivitet, kreativitet, lojalitet, måluppfyllelse, omsättning och lönsamhet


Ständiga förbättringar

Vi hjälper till med

•Införa digitalt förbättringssystem " System C2 "
Workshops om ständiga förbättringar. Varumärkesstrategier

Vi hjälper till med

•Analys av nuläge.
•Workshops runt varumärket.
•Processarbete enligt " the brand spirit process "
•Mätningar av varumärkets värde. 

Föreläsningar

Vi hjälper till med

Föreläsningar om företagskultur, verksamhetsutvecklings och hållbarhetsarbete

Inspirationsföreläsning om hur vi kan fatta bättre beslut.

Employer Branding

Vi hjälper till med:

•Skapa ett starkt varumärke som arbetsgivare.
•Bygga en företagskultur som bygger på involvering.
•Strategi och coaching i resan mot Sveriges bästa arbetsplats via Great Place to Work.

Verksamhetsutveckling

Vi hjälper till med

•Introduktion i SIQ,s management modell 2019.

' Utföra Management Index

* Utföra Kvalitetskultur Index 
•Coacha inför 
       Utmärkelserna Svensk Kvalitet

och Bättre skola 


Kontakt

Skriv till oss

EQonsulting AB

Ensmärkesstigen 16 423 39 Torslanda

thomas@eqonsulting.se

Ring oss

+46 705177352