Scrolla ner och se vad vi kan hjälpa till med:

Ledningssystem ISO 

Vi hjälper till med

•ISO certifiering eller utveckling inom: 
Kvalitetsarbete enligt ISO 9001
Miljöarbete enligt ISO 14001
Arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001. 
•Revision av ledningssystem.

Coaching/Mentorskap

Vi hjälper till med

Att vara ett bollplank till ledare i frågor avseende:
Företags kultur
Struktur
Strategi
Hållbarhetsfrågor

Engagerade medarbetare

Vi hjälper till med

* Skapa en arbetsplats med engagerade medarbetare

* Utbilda i förståelsen hur engagemang uppstår

* Works-shops runt hur ett starkt engagemang leder till ökad

produktivitet, kreativitet, lojalitet, måluppfyllelse, omsättning och lönsamhet


Föreläsningar

Vi hjälper till med

Föreläsningar om företagskultur, verksamhetsutvecklings och hållbarhetsarbete

Inspirationsföreläsning om hur vi kan fatta bättre beslut.

Healthy Workplace Sweden 

Ett Healthy Workplace är en hälsomedveten organisation där organisationen och dess medarbetare mår bra och fungerar över tid - där det finns tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag och de krav som ställs - och för att kunna förverkliga organisationens mål.


Riskhantering

Vi hjälper till med

Riskanalyser

Handlingsplaner

Uppföljning

Hållbarhetsarbete CSR

Vi hjälper till med

*Enkel digital hållbarhetsredovisning samt utvecklingsrapport 

* Leverantörsportal för bevakning av leverantörers hållbarhetsarbete

•Involvering och förankring med alla medarbetare 

Ständiga förbättringar

Vi hjälper till med

•Införa digitalt förbättringssystem " System C2 "
Workshops om ständiga förbättringar. Kontakt

Skriv till oss

EQonsulting AB

Ensmärkesstigen 16 423 39 Torslanda

thomas@eqonsulting.se

Ring oss

+46 705177352